Knisja tal-Lunzjata

L-ewwel knisja tal-Lunzjata fil-Birgu nbniet fl-1450 imbagħad fl-4 ta’ Frar 1528 ir-responsabilità tal-knisja waqgħet f’idejn id-Dumnikani. Matul l-Assedju l-Kbir tal-1565, il-knisja tal-Lunzjata serviet bħala l-knisja parrokkjali tal-Birgu. Traġikament, matul il-blitz Ġermaniż tat-Tieni Gwerra Dinjija l-knisja u l-kontenut tagħha ġew meqruda. Kienu ftit l-oġġetti li rnexxielhom jiġu salvati minn taħt it-tifrik fosthom l-istatwa tal-Madonna tar-Rużarju u l-pedestall tal-fidda tal-istatwa ta’ San Duminku. Wara l-gwerra l-knisja ġdida tal-Lunzjata ġiet ikkonsagrata mill-Arċisqof Michael Gonzi fl-1960.

Aqsam l-għarfien
Facebook
LinkedIn
Email
Print