Fondazzjoni Kottonera

Dwarna

L-iskop ewlieni tal-Fondazzjoni Kottonera huwa li ttejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies kollha li jgħixu fil-Kottonera. Wieħed mill-għanijiet tagħna huwa li fil-Kottonera jkun hawn riġenerazzjoni sinifikanti li tikkonsisti f’infrastruttura aħjar u fl-istess ħin intejbu u nħarsu ż-żona storika tal-Kottonera.

Illum, il-Kottonera hija komunità fi tranżizzjoni u għalhekk il-Fondazzjoni Kottonera qed tara li din it-tranżizzjoni tkun waħda ta’ suċċess.

Għall-implimentazzjoni b’suċċess tal-għanijiet tal-Fondazzjoni Kottonera “li tfittex li tejjeb l-istandards ambjentali u soċjali fiż-żona tal-port ta’ ġewwa, kemm b’obbjettivi ta’ riġenerazzjoni kemm għal żmien qasir kif ukoll fit-tul”, huma meħtieġa żewġ passi importanti. Il-mixja lejn l-ekwità interġenerazzjonali li tenfasizza l-kunċett ta’ żvilupp sostenibbli se tipprovdi lill-Kottonera b’wirt u se taħdem biex fit-tul il-komunitajiet tal-lokalitajiet iħossuhom parti sħiħa mill-post.

Il-Fondazzjoni tikkoordina mal-Ministeri fdati bl-implimentazzjoni u t-tmexxija ‘l quddiem tal-miżuri misjuba fl-istrateġija. Għalhekk, il-Fondazzjoni Kottonera tissorvelja l-proċess tal-azzjoni u tirrevedi l-istrateġija fir-rigward ta’ ċirkostanzi ġodda li jistgħu jinqalgħu maż-żmien. Il-Fondazzjoni Kottonera tinsab f’kuntatt mill-qrib mal-Kunsilli Lokali li huma kruċjali għas-suċċess tal-istrateġija biex jiġi żgurat li l-approċċ minn isfel għal fuq li kkaratterizza l-abbozzar tal-istrateġija jinżamm ukoll fl-implimentazzjoni tiegħu.

Proġetti

Sa mill-bidu tagħha, il-Fondazzjoni Kottonera diġà kkollaborat ma’ diversi entitajiet biex toħloq diversi proġetti. F’din it-taqsima se jiġu deskritti l-proġetti attwali u futuri li se jsiru fl-Isla, l-Birgu, Bormla u l-Kalkara.
It seems we can't find what you're looking for.

L-Istorja

Il-Kottonera hija komposta mit-Tliet Ibliet: Bormla, l-Birgu u l-Isla, u l-lokalità tal-Kalkara. It-Tliet Ibliet huma magħmula minn żewġ peniżoli li jisporġu fil-Port il-Kbir, li fuqhom jinsabu l-Birgu u l-Isla; u t-tielet belt, Bormla li tgħaqqad liż-żewġt ibliet l-oħra u hija mdawra mil-linji tal-fortifikazzjonijiet tal-Kottonera u ta’ Santa Margerita. Ir-raba’ lokalità, il-Kalkara li hija l-akbar waħda mill-erba’ lokalitajiet tinsab fit-tramuntana tat-Tliet Ibliet.
Il-lokalitajiet tal-Kottonera għandhom kultura u storja prestiġjuża ħafna. Meta l-kavallieri ta’ San Ġwann waslu Malta l-belt kapitali ta’ dak iż-żmien kienet l-Imdina; iżda l-Kavallieri għażlu li jmexxu l-bażi tagħhom il-Birgu biex ikunu viċin il-port. It-tlett ibliet kienu ta’ importanza kbira biex Malta tirbaħ l-Assedju l-Kbir minħabba l-post strateġiku tagħhom. Il-Kavallieri irrikonoxxu l-irwol kruċjali ta’ Bormla, il-Birgu u l-Isla fid-difiża tal-gżejjer Maltin u onorawhom billi tawhom it-titlu ta’ bliet. Bormla ingħatat it-titlu ta’ Città Cospicua, il-Birgu t-titlu ta’ Città Vittoriosa u l-Isla Città Invicta. Fit-tieni gwerra dinija, il-lokalitajiet tal-Kottonera kienu kontinwament ibbumbardjati mill-għadu b’tali mod li twaqqa’ ħafna mill-bini. Saru ħsarat estensivi tant li ċerti fortifikazzjonijiet għadhom isofru l-konsegwenzi sal-ġurnata tal-lum.

Events

No event found!

Blogs

The localities of Cottonera are very rich in culture and history. 

See the latest blogs

Jum il-Kottonera tiġi ċċelebrata ta’ kull sena fit-23 ta’ Ottubru. Din is-sena bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Kottonera, il-Fondazzjoni Kottonera organizzat kunċert ta’ Mużika Sagra ġewwa l-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla.
Ix-xahar ta’ Ottubru huwa ddedikat biex iqajjem kuxjenza fuq il-Kanċer tas-Sider filwaqt li jħeġġeġ lin-nisa u l-irġiel biex jiċċekjaw lilhom infushom u jagħmlu t-testijiet neċċessarji.
To celebrate Pride in September, the Kottonera Foundation façade was lit up in the rainbow colours. The Kottonera Foundation sponsored the Pride Around the Grand Harbour event which was organized by Alied Rainbow Community.
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera flimkien maċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield nedew għall-ewwel darba ‘l-Festival Nazzjonali tal-baned’. Dan il-festival se jiġi organizzat mill-Fondazzjoni Kottonera flimkien mal-Għaqda Każini Nazzjonali tal-Banda.

Ikkuntatjana

Phone:

(+356) 2558 4300

Email:

info@kottonera.mt

Address:

24, Victory Street Senglea,
Malta Senglea Isla, ISL 1166

June 15, 2024