Jum il-Kottonera

Jum il-Kottonera tiġi ċċelebrata ta’ kull sena fit-23 ta’ Ottubru. Din is-sena bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta’ Jum il-Kottonera, il-Fondazzjoni Kottonera organizzat kunċert ta’ Mużika Sagra ġewwa l-Bażilika ta’ Marija Bambina fl-Isla.
Aqsam l-għarfien
Facebook
LinkedIn
Email
Print

Għall-kunċert attendew iċ-chairman tal-Fondazzjoni Kottonera, l-Onorevoli Glenn Bedingfield, il-Prim Imħallef ta’ Malta, is-sindki u l-kunsilliera tal-lokalitajiet tal-Kottonera, kif ukoll diversi gruppi u nies li taw u għadhom jagħtu l-kontribut tagħhom lit-tlett ibliet u l-Kalkara. 

Bħala ringrazzjament l-Arċipriet tal-Isla irregala lil Onorevoli Glenn Bedingfield medalja li l-Paroċċa tal-Isla ħarġet fl-okkażjoni tal-mitt sena mill-għoti tal-ġieħ tal-Bażilika kif ukoll tal-mitt sena mill-inkurunazzjoni tal-Marija Bambina u ktieb li jfakkar il-mitt sena Inkurunazzjoni. Iċ-chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield irregala plakka ta’ rikonoxximent lill-Arċipriet tal-Isla Rev. Kan. Robin Camilleri. Fl-għeluq tad-diskors tiegħu Glenn Bedingfield qal li l-Fondazzjoni Kottonera qed tagħmel pjan ta’ riġenerazzjoni kif ukoll restawr fil-Kottonera iżda fuq kollox taħdem għan-nies għaliex in-nies huma dak li jagħmlu dawn l-ibliet ħajjin.

Other Articles of Interest

Ix-xahar ta’ Ottubru huwa ddedikat biex iqajjem kuxjenza fuq il-Kanċer tas-Sider filwaqt li jħeġġeġ lin-nisa u l-irġiel biex jiċċekjaw lilhom infushom u jagħmlu t-testijiet neċċessarji.
To celebrate Pride in September, the Kottonera Foundation façade was lit up in the rainbow colours. The Kottonera Foundation sponsored the Pride Around the Grand Harbour event which was organized by Alied Rainbow Community.
Il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali José Herrera flimkien maċ-Chairman tal-Fondazzjoni Kottonera Glenn Bedingfield nedew għall-ewwel darba ‘l-Festival Nazzjonali tal-baned’. Dan il-festival se jiġi organizzat mill-Fondazzjoni Kottonera flimkien mal-Għaqda Każini Nazzjonali tal-Banda.