Il-Knisja ta’ San Ġużepp

L-Arċisqof Mons. Michael Gonzi xtara biċċa art li fuqha kienet ser tinbena l-knisja Parrokkjali l-ġdida. L-ewwel ġebla tal-knisja ġiet imbierka fit-13 ta’ Ottubru 1946. Ittieħdu kważi sitt snin biex titlesta l-kostruzzjoni tal-knisja. Il-knisja għandha disinn neoklassiku u nbniet bl-użu tal-ġebla tal-franka. Fit-13 ta’ Marzu 1949, l-istatwa titulari l-ġdida ta’ San Ġużepp waslet il-Kalkara permezz ta’ pellegrinaġġ minn Bormla. L-Arċisqof bierek il-knisja l-ġdida u ċċelebra l-ewwel quddiesa fis-7 ta’ Settembru 1952. Il-knisja Parrokkjali ġiet ikkonsagrata fit-12 ta’ Diċembru 1954.

Aqsam l-għarfien
Facebook
LinkedIn
Email
Print