The Cottonera Lines

Il-fortifikazzjonijiet tal-Cottonera Lines jew kif inhuma magħrufa wkoll Valperga Lines nbnew fis-sekli 17 u 18 biex jiddefendu t-Tliet Ibliet tal-Birgu, Bormla, u l-Isla mill-attakki tal-għadu. Il-Cottonera Lines ġew proposti peress li kien hemm il-biża’ ta’ attakk Ottoman u għalhekk kienet meħtieġa fortifikazzjoni ġdida biex tiddefendi ż-żona tal-port intern. Il-fortifikazzjonijiet il-ġodda ġew imsemmija Cottonera Lines għal Gran Mastru ta’ dak iż-żmien Nicholas Cottoner. Huma ġew iddisinjati mill-inġinier Taljan Antonio Maurizio Valperga u kienu maħsuba biex jilqgħu sa 40 elf ruħ u l-annimali tagħhom. Illum, il-Cottonera Lines huma inklużi fil-Lista tal-Antikitajiet tal-1925.

Aqsam l-għarfien
Facebook
LinkedIn
Email
Print