4th September Square

Il-Pjazza 4 ta’ Settembru li tinsab fil-qalba tal-Isla u fejn wieħed isib diversi ħwienet kienet imsemmija hekk wara ġurnata importanti fl-istorja tal-Isla. L-4 ta’ Settembru timmarka l-anniversarju tal-inkurunazzjoni tal-patruna tal-Isla, il-Marija Bambina. Minn mindu kienet teżisti l-istatwa tal-Marija Bambina n-nies tal-Isla dejjem daru lejha b’devozzjoni kbira kull meta kienu jiffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli bħal pesta. Għalhekk dejjem kien hemm ix-xewqa li l-Marija Bambina tiġi nkurunata. Minħabba f’hekk meta fl-1915 Mons Mauro Caruana li kellu rabtiet mal-Isla sar Isqof ta’ Malta, in-nies tal-Isla talbuh biex jagħmilha ta’ medjatur mal-Vatikan biex il-Bambina tiġi inkurunata. Madankollu, peress li dak iż-żmien kienet għaddejja l-Ewwel Gwerra Dinjija din it-talba ma setgħetx tiġi ppreżentata lill-Vatikan. It-talba mbagħad ġiet ippreżentata lill-Vatikan fil-bidu tal-1920 u r-risposta tal-Vatikan ħarġet fil-25 ta’ April 1920. Id-data tal-inkurunazzjoni ġiet stabbilita għall-4 ta’ Settembru 1921 u min hemm l-Isla bdiet it-tħejjijiet tagħha għall-ġurnata tal-inkurunazzjoni li kienet immexxija mill-Isqof Mauro Caruana. Kienet inkurunazzjoni straordinarja li n-nies tal-Isla qatt ma nsew u filfatt minbarra li ssemmiet pjazza biex titfakkar din id-data, l-4 ta’ Settembru għadha tiġi ċċelebrata fl-Isla kull sena.

Aqsam l-għarfien
Facebook
LinkedIn
Email
Print