Bejn it-2 u l-4 ta’ Settembru, il-kunsill lokali ta’ Bormla se jorganizza l-ħames edizzjoni tal-Cospicua Short Play Festival. Se jittellu disa’ drammi f’diversi postijiet f’Bormla kif jidher fuq il-mappa.

Between the 2nd and the 4th of September, the Bormla local council will be organizing the fifth edition of the Cospicua Short Play Festival. Nine different plays will be performed in different places in Bormla as shown on the map.