L-iskop tal-paġna ta’ Facebook Il-Ġimgħa Mqaddsa fil-Kottonera huwa li twassal informazzjoni fuq l-avvenimenti tal-Ġimgħa Mqaddsa li se jkunu qed isiru fil-lokalitajiet kollha tal-Kottonera. F’din il-paġna wieħed jista’ jinforma ruħu dwar l-attivitajiet li qed jiġu organizzati u kif u fejn jista’ jattendi għalihom.

Wieħed jista’ jaċċessa din il-paġna f’dan il-link: https://www.facebook.com/gimghamqaddsakottonera